דלג לתוכן
חומרי גמר ותשתיות
"צמנטיט הרבצה"
Cementit Primary Layer
טיח מובא מעוכב טרי ("רטוב") מנופה ,ידידותי ונוח למשתמש.

ייעוד

יישום

שכבת הרבצה על גבי קירות חיצוניים (מבטון או מבלוקים), תשתית לשכבה מיישרת ושכבת הגנה ואיטום ראשונה.
באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח, מיוצר באתר או בשיטות יישום מתועשות (התזה במכונה).
מוצר מס' 99

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: טיח מובא מעוכב טרי ("רטוב") מנופה ,ידידותי ונוח למשתמש.
 • ייעוד: שכבת הרבצה על גבי קירות חיצוניים (מבטון או מבלוקים), תשתית לשכבה מיישרת ושכבת הגנה ואיטום ראשונה.
 • מרכיבי התערובת: צמנט, חול, מוספים ותוספים מיוחדים
 • יישום: באותם אמצעים, כלים ושיטות כפי שמקובל בטיח, מיוצר באתר או בשיטות יישום מתועשות (התזה במכונה).
 • תכונות החומר הטרי: שומר על עבידות וטריות במשך 72 שעות בתנאי אחסון מתאימים.
 • תכונות החומר הקשוי: חוזק גבוה בהידבקות ואטימות משופרת. 
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת"י 1920.
צמנטיט הרבצה מיוצר במפעלים היעודיים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של חב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
תכונות ומאפייניםתיאור
משקל מרחבי טרי (ק"ג/מ"ק)1650 עד 1800
תכולת אויר (%)15 עד 25
חוזק 35 יום (מגפ"ס) 
 • בלחיצה
 • בכפיפה
 • הידבקות אריחים
מינ. 10.0
מינ. 2.0
ממוצע 0.5
התנגדות למעבר אדי מים(מ'), ("שחרור אדים")מקס 2.0
מקדם ספיגות נימית (ק"ג למ"ר לשעה 1/2)מקס 1.0
הצטמקות חופשית (מ"מ/מ')מקס 0.5
הצטמקות מרוסנת ("במבחן הטבעת")ללא סדקים
רגישות לסריקה פלסטיתאינו נסדק

יתרונות:

 • פתרון אופטימלי לשכבת הרבצה ותשתית משופרת לשכבה המיישרת, משפר באופן ניכר את אטימות המבנה. 
 • מוצר מבוקר והומוגני, עומד בדרישות התקן הישראלי לטיח .(ת"י 1920 חלק 1).
 • חוסך בעלויות: מקטין פחת ומאפשר חיסכון בכוח אדם. 
 • מסופק לאתר בכמויות הנדרשות בהתאם להתקדמות העבודה בתכנון מלאי מבוקר ועפ"י הזמנה.
 • ידידותי, איכותי וקל לעיבוד- משפר השליטה בביצוע העבודה באתר, איכותי ועביד ביותר. 
 • מוכן, מהיר וקל לשימוש בכל השיטות המקובלות. 
 • בעל יתרון ניכר ביישום בהתזה במשאבות, ללא חשש להתקשות בצנרת או לסתימות במקרים של הפסקות עבודה קצרות.
PDF להורדה
צמנטיט הרבצה
דגשים והוראות

 • מיוצר תחת בקרה ופיקוח צמודים ומובא לאתר מוכן לשימוש . 
 • בעת ההזמנה יש להגדיר את ייעוד החומר, שיטת האחסון, אופן היישום.  
 • כמות החומר המינימלית  לאספקה באצוה אחת (ערבל)  היא 2 מ"ק. 
 • מותר להוסיף לערבל, בהגיעו לאתר, מים באופן שיבטיח השגת רמת הדלילות הרצויה לבעל המקצוע המקבל אותו. תוספת המים תהיה מבוקרת ולא תחרוג מהרשום בתעודת המשלוח.
 • אין להוסיף לטיח הטרי חומרים אחרים נוספים. כל תוספת עלולה לפגוע בתכונותיו . 
 • אחסון הטיח הטרי יתבצע באופן שימנע אבדן מים וחשיפה לאוויר החופשי באופן שימנע אבדן מים וחשיפה לאוויר החופשי.
 • ביישום צמנטיט הרבצה יש  להקפיד על הכנת הרקע ואשפרה. 
 • לצורך קבלת פרטים נוספים והנחיות לגבי הזמנה, אחסון ושימוש נכון בצמנטיט הרבצה מומלץ לעיין בגליון הטכנולוגי של מוצר זה. כמו כן, לפני תחילת העבודה בכל אתר ניתן להזמין (בתאום מראש) את נציג חברת "הנסון" להדרכה ולמתן הנחיות נוספות.

צמנטיט הרבצה - יישום בהתזה
צמנטיט הרבצה - הנוסחה להצלחה !
גיליון טכנולוגי

הוראות ודגשים בהזמנה וביישום

1. הזמנה

א. הכמות המינימלית של צמנטיט הרבצה הניתנת להזמנה במשלוח אחד היא  2 מ"ק.
ב. בעת ההזמנה יש להגדיר בנוסף לפרטים הרגילים (הכמות הדרושה, מיקום האתר, שעת האספקה וכד') גם:  
 • שיטת השימה של הטיח באתר (ידני/ ממוכן/ סוג המיכון)
 • אופן אחסון החומר הטרי (מארזים / מיכלים/ אחר). 
ג. לקוח המעוניין באמצעי אחסון ייעודיים של "הנסון", יתאם זאת לפחות 48 שעות מראש.  
ד. במידה והלקוח מעוניין בהדרכת נציג "הנסון" עליו לתאם זאת מראש. 

2. מזג אוויר ותנאי סביבה

א. אספקת צמנטיט הרבצה תתבצע בתנאים רגילים בטווח הטמפ' שבין ° 5 (חורף) לבין ° 35 (קיץ)
ב. אספקת החומר בתנאי טמפ' החורגים מהנ"ל תתאפשר רק במקרים חריגים בתאום מראש עםנציג מוסמך מטעם חב' "הנסון" . 
ג .אחסון החומר יותאם לתנאי מזג האוויר: ינקטו אמצעים למניעת דליפת מי גשמים וחומרים זרים למיכל האחסון(כיסוי, קירוי וכד').
 • יינקטו אמצעים להגנה מפני התייבשות/אבדן מים. 
 • תוספת חומרים זרים לתערובת בתקופת האיחסון אסורה.
 • תוספת חומרים כנ"ל עלולה לפגוע בתכונות הטיח.
ד. יש לידע את מנהל המפעל מראש לגבי כל בעיית גישה או תמרון באתר.

3. קבלת הטיח באתר

א. זיהוי המוצר-באמצעות תעודת משלוח ע"י נציג המזמין (מנהל עבודה וכד'), חובה לפני תחילת הפריקה.
ב. השלמת ערבול וקביעת הסומך הדרוש-תבוצע השלמת ערבול במשך 2 דקות לפחות בסיבובים  מהירים ואחריה יבחן נציג מוסמך מטעם המזמין את הסומך      בטביעת עין ובתחושת יד. במידת הצורך, רשאי הנהג להוסיף מים בכמויות קטנות של 20 ליטר בכל פעם, כאשר לאחר כל תוספת מים נדרש ערבול בסיבובים מהירים  במשך 2 דקות נוספות. בקרת תוספת המים תתבצע אך ורק באמצעות שעון המים של הערבל. 
ג. אין להוסיף לערבל מרכיבים אחרים או נוספים למעט כמויות המים הנ"ל. 
ד. פריקת החומר תתבצע לאמצעי אחסון כמפורט בסעיף 4 דלהלן 
ה. אישור קבלה - יתבצע באמצעות חתימה של נציג מורשה מטעם הלקוח ע"ג תעודת המשלוח 

4. הוראות אחסון

א. אחסון הטיח הטרי באתר יתבצע באחת מהחלופות הבאות:
 •   אמצעי אחסון ייעודיים המסופקים ע"י חב' "הנסון" (מארזים או מיכלים). 
 •  אמצעי אחסון עצמיים של הלקוח התואמים את ההנחיות שלהלן. 
ב. אמצעי האחסון יהיו בכל מקרה כלי קיבול אטומים שאינם מאפשרים אבדן מים, המצויידים באמצעים לכיסוי הפתח העליון למניעת התאיידות מים מפני השטח      של החומר הטרי. 
ג. אמצעי האחסון המסופקים ע"י "הנסון" עפ"י תאום מראש (ראה סעיף 1 ג' דלעיליהיו אחד הבאים:

 • מארז "שק" המקובע לשלד פיגומים-קיבולת ממוצעת 2.5 מ"ק 

     

 • מיכל מתכתי ייעודי בעל פתח ריקון למשאבה ("צפרדע")  -קיבולת ממוצעת  3.5 מ"ק.

     

 • אמצעי האחסון הנ"ל יתוחזקו ויטופלו באופן שוטף ע"י הלקוח בהתאם להנחיות נציג "הנסון". 
ד. חומר שאינו מיועד לשימוש ביום האספקה, יכוסה בשכבת מים בעובי של 1 ס"מ מעל פני החומר ויכוסה ביריעת פוליאתילן למניעת חשיפת החומר לאוויר              ולהגנה מפני התייבשותו. 
ה. אין להוסיף לחומר הטרי כל חומר שהוא ואין לערבב בו חומרים אחרים, כל תוספת כנ"ל עלולה לפגוע בתכונותיו . 

5. שימוש ויישום
א. הכנת הרקע - יש להכין את התשתית באופן הבא:
 • תשתית בטון-יש לשטוף את פני הבטון מאבק ומשאריות שמן וכד.' יש לסלק שאריות עץ, חוטי קשירה ומסמרים. באזורים שבהם הבטון חלק במיוחד יש לחספס את פני השטח (יישום טיח על פני בטון חלקים עלול לפגוע בכושר ההידבקות בין הטיח לבין פני הבטון). תחילת יישום הטיח תתבצע לאחר שפני הבטון התייבשו לחלוטין. 
 • תשתית "קלקר" (פוליסטירן מוקצף) -יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית מחומר ייעודי המותאם לשימוש זה, ההרבצה תתבצע באמצעות מרית משוננת) ("מאלש") תוך יצירת חריצים אופקיים. במקומות בהם רוחב הקלקר אינו גדול מ-250 מ"מ, תוטבע רשת סיבי זכוכית (פיברגלס), בעלת גודל עינה של 10X10 מ"מ בשכבת הרבצה. במפתחי קלקר גדולים מ 250 מ"מ יש לעגן רשתות מפלדת אלחלד. שימוש ברשתות מעל קלקר נועד לשפר את עמידות המבנה באש.

       

 • תשתית בלוקי "איטונג" - יש לבצע "הכנה" באמצעות סתימת כל החורים במלט חול-צמנט. יש להרטיב את פני השטח במים עד להרווייתם. ישליישם את הטיח על גבי קיר רווי.
 • תשתית בלוקי בטון -  יש לבצע "הכנה" באמצעות סתימת כל החורים במלט. יש לשטוף את פני הקיר מאבק. יש לאפשר לפני השטח להתייבש באופן מוחלט ולאחר מכן ניתן להתחיל ביישום הטיח.
ב. יישום שכבת הרבצה - שכבת ההרבצה תיושם עם גמר הכנת הרקע באופן הבא: 
 • לצורך ההרבצה ניתן להשתמש בתערובת "צמנטיט הרבצה" בסומך דליל מעט יותר מזה המשמש ליישום השכבה המיישרת (שווה ערך לשקיעה 6" בבטון).
 • עובי ההרבצה יהיה 5-6 מ"מ.רשתות סיבי זכוכית (פיברגלס) בגודל עינה של 10X10 מ"מ יוטבעו בשכבת ההרבצה במקומות הבאים: במפגש בין חומרים שונים, מסביב לפתחים, על גבי כיסויי גרירה של חלונות ודלתות ובבטון טרומי, בארגזים של תריסי גלילה. 
 • לאחר שהחומר התייבש יש להרטיב את שכבת ההרבצה מספר פעמים ולהמתין כ-24 שעות עד ליישום השכבה המיישרת. במקרה של עיכוב ביישום השכבה המיישרת יש להרטיב את הקיר כמפורט בהמשך בסעיף "אשפרה". 
 • במידה והיישום מתבצע בהתזה יש להשאיר את פני השטח המותזים מחוספסים, לחילופיו ניתן  עבד את פני השטח באמצעות מרית משוננת ("מאלש") תוך יצירת חריצים אופקיים . 
ג. אשפרה  
 • לאחר ששכבת ההרבצה התיבשה יש להרטיב אותה במים באופן שיגרום להרוויתה. יש לחזור על ההרטבה מספר פעמים ביום באופן שלא יאפשר התייבשות משמעותית על פני השטח.
 • יש להמשיך באשפרה כנ"ל במשך 7 ימים. 
ד. דגשים נוספים
 • צמנטיט הרבצה אינו מתאים ליישום על גבי תשתית פוליסטירן מוקצף ("קלקר").
 • שכבת הרבצה על גבי תשתית "קלקר" תיושם אך ורק מחומר יעודי לתשתיות מסוג זה.