דלג לתוכן
אספלט
מוצרי אספלט וצוותי פיזור
סל מוצרים המיוצרים במפעלי האספלט של החברה בתהליכי חימום, ניפוי שקילה וערבול.

ייעוד

יישום

תערובות אספלטיות לסלילת מסלולים, כבישים חניונים, מדרכות, מגרשי טניס ומשטחים ברחבי הארץ
מוצר מס' 32

תיאור, ייעוד, שימה ויישום
 • תיאור: סל מוצרים המיוצרים במפעלי האספלט של החברה בתהליכי חימום, ניפוי שקילה וערבול. תערובות האספלט מאבן דולומיטית ובזלתית בהתאם לתקנים ומפרטים מקובלים.
 • ייעוד: תערובות אספלטיות לסלילת מסלולים, כבישים, חניונים, מדרכות, מגרשי טניס ומשטחים ברחבי הארץ.
 • תקנים ומפרטים רלוונטיים: ת״י 3, ת׳׳י 362, ת״י 161 חלק 1 ו־2, ת׳׳י 865 1 (2), ת״י 865 1 (3), ת.ת. 20, מפרט כללי - פרק 51, מפרט מע״צ 32.
 • הסמכה: מפעלי האספלט של חברת הנסון (ישראל) בע״מ מוסמכים ע״י מכון התקנים למערכת איכות בהתאם לת״י 9001-ISO (מהדורת 2000). ע"י מת"י בהתאם לת.ת. 20 וכן ע״י מע״צ.
ייצור האספלט מתבצע במפעלים המודרניים, המתקדמים והממוחשבים של jחב' "הנסון" תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית.


סיווג, תכונות וייעודים
יתרונות:
 • פריסה ארצית של מפעלי אספלט:
 • בצפון - הר חנתון (ליד שפרעם).במרכז - נחל רבה (ליד ראש העין).
 • צוותי פיזור אורגנים של החברה.
 • ייצור האספלט מתבצע תוך ליווי טכנולוגי צמוד.
 • גמישות והתאמה לדרישות וצרכי הלקוח בתערובות ובמועדי האספקה.
 • אספקה זמינה 24 שעות ביממה.
 • אספקת האספלט לאתרים מתבצעת באופן רצוף בהתאם לקצב התקדמות העבודה.
 • להנסון מוצרי תשתית משלימים - מצעים, אגו״מ, חומרי תשתית ומילוי על בסיס תערובות בטון קל פילוס וזרימה וכן מגוון סוגי בטון מובא.
בטיחות:
 1. ביקור במפעל אספלט, באישור מנהל המפעל בלבד ובליוויו 
 2. בעת חבירה לצוות הפיזור יש לפנות תחילה למנהל הצוות ולקבל ממנו הנחיות בטיחות 
 3. אין להחנות רכב במתחם נסלל 
 4. יש להשמע להוראות השוטר הצמוד לעבודת הפיזור ובהעדרו-לאנשי הצוות ולקבלן המבצע.
פריסת מפעלי אספלט ארצית: 
 1. הר חנתון (ליד שפרעם):  טל.  04-9861108/356.
 2. נחל-רבה (ליד כפר קאסם): טל.   03-9071551/2.

 
PDF להורדה
מוצרי אספלט
דגשים והוראות

 • הזמנת מוצרי האספלט תתבצע באמצעות נציגי ״הנסון״ הנמצאים בקשר רציף עם קהל הלקוחות.
 • הזמנת תערובות אספלט מיוחדות מחייבת העברת מפרט מיוחד של העבודה לנציג הנסון לצורך התאמת המוצר והתארגנות לאספקה (עריכת ״סקר חוזה״).
 • הזמנת תערובות רגילות (״מוצרי מדף״) תתבצע בהתאם לכינוי הסטנדרטי של החומר.
 • הזמנת כמויות גדולות של חומר מחייבת הודעה מראש לצורך התארגנות מתאימה.
 • בעת ההזמנה יש להגדיר: מועדי אספקה, קצב אספקה רצוי, דרכי גישה וכד'.
 • במקרה הצורך ניתן להזמין נציג מוסמך מטעם "הנסון" לסיור מוקדם באתר.
 • בעת קבלת החומר באתר יזהה אותו נציג מוסמך מטעם המזמין באמצעות תעודת משלוח.

מפעל אספלט של הבסון בהר חנתון ליד שפרעם
מפעלי האספלט של הנסון-דוגמה לאיכות ושרות